Blåt miljømærke i Tyskland

Blåt miljømærke i Tyskland

Det blå mærke har til formål at reducere koncentrationen af nitrogenoxider (NOx) og forbedre luftkvaliteten ved at begrænse adgangen for dieselbiler.

Tidspunktet for introduktionen af det blå miljømærke er ikke blevet fastsat endnu og er stadig i forhandlingsfasen.

Hvem modtager det blå mærke?

De benzinkøretøjer der nu opfylder kravene for det grønne mærke, bør være berettigede til det blå mærke. Der kan opstå problemer med dieselbiler, som der gælder strengere regler for. Det antages at kun dieselbiler med et minimalt luftforureningsniveau, som når Euro 6-emissionsstandarden, vil modtage klistermærket. Det vil derfor omfatte nyere dieselbiler med en produktionsdato fra september 2015.

 

Blå lavemissionszoner

Selvom de ikke er blevet etableret endnu, fortsætter debatten om blå zoner i Tyskland, og de bliver sandsynligvis oprettet i fremtiden (generelt indenfor rammerne af 2019 til 2020).

De kommer til at gælde for de byer og kommuner, hvor der er en regelmæssig høj overskridelse af grænserne for nitrogenoxider. Disse lavemissionszoner kan have en permanent eller midlertidig gyldighed - for eksempel i tilfælde af ekstremt høje koncentrationer af urenheder eller indenfor udvalgte tidsperioder.

Da strenge betingelser af denne type vil komplicere transporten for mange tyske borgere, som ejer dieselkøretøjer, forventes der yderligere justeringer af betingelserne, som vi vil informere dig om.

Glem ikke det obligatoriske grønne mærke

Du er dog allerede nu forpligtet til at have miljømærket, den såkaldte Umweltplakette, fastklæbet på forruden af din bil. De fleste byer - inklusive Berlin, Frankfurt, Köln og München - tillader kun adgang for køretøjer med det grønne miljømærke. Forpligtelsen gælder både for tyske og udenlandske biler, og i tilfælde af overtrædelse kan du blive pålagt en bøde på op til 80 euro, svarende til omkring 597 kr.

Du kan købe miljømærket for Tyskland med gratis fragt.

Hent rutevejledning

vis muligheder skjul indstillinger

REJSER DU TIL TYSKLAND MED BIL?

Få et miljømærke med GRATIS fragt.